بخرید

با استفاده از جستجوگر کالای خود را پیدا کنید و پیشنهاد قیمت بدهید

بفروشید

در عرض چند دقیقه ثبت نام کنید و کالا و خدمات خود را آگهی کنید و منتظر تماس ها باشید !

مزایده یا معاوضه

شما میتوانید کالاهای خود را به مزایده بگذارید یا پیشنهاد معاوضه بدهید !

0

نیازمندی های گلستان

0

نیازمندی های مازندران

0

نیازمندی های گیلان

انتخاب پکیج حرفه ای

پکیج های حرفه ای نرخ بازدید آگهی شما را افزایش میدهند

پلان پایه آگهی

160,000تومان
 • اعتبار: 90 روز
 • آگهی رایگان: 2
 • آگهی های ویژه: 1
 • آگهی در بالا: 2
 • تعداد تصاویر: 4
 • نشانی ویدئو: بله
 • مجاز به برچسب ها: بله
انتخاب پلان

پلان حرفه ای آگهی

550,000تومان
 • اعتبار: 365 روز
 • آگهی رایگان: 4
 • آگهی های ویژه: 3
 • آگهی در بالا: 4
 • تعداد تصاویر: 5
 • نشانی ویدئو: بله
 • مجاز به برچسب ها: بله
انتخاب پلان
[client_partner_short_base clients=”%5B%7B%22link%22%3A%22http%3A%2F%2Fpayamagahi.com%22%2C%22logo%22%3A%223469%22%7D%2C%7B%22link%22%3A%22http%3A%2F%2Fmynetsell.ir%22%2C%22logo%22%3A%223468%22%7D%2C%7B%22link%22%3A%22http%3A%2F%2Fmaxweber.ir%22%2C%22logo%22%3A%223467%22%7D%2C%7B%22link%22%3A%22http%3A%2F%2Fecobagsiran.com%22%2C%22logo%22%3A%223470%22%7D%2C%7B%22link%22%3A%22https%3A%2F%2Fkakama.ir%2F%22%2C%22logo%22%3A%224206%22%7D%5D” order_field_key=””]
بالا