27,000,000تومان (ثابت)

تلیسه آبستن 7 ماهه نژاد هلشتاین تعداد آماده فروش 30 راس قیمت هر راس 27 میلیون تومان محل بازدید سمنان گرمسار.سرخه.شرکت دا...

  • 09128251134

  • سمنان
2021-01-06
بالا