برای قیمت تماس بگیرید

فروش ویژه کابل شبکه ( بدون فویل شیلدار /فویل دار ) شیلدار و هر زوج دارای فویل جدا  فویل دار و شیلدار  هر زوج دارای فویل ...

  • 09109098443

  • بازار
  • وضعیتبدون استفاده
2021-01-10
بالا