0تومان (توافقی)

مرکز فروش گوساله مرکز خریدوفروش انواع گوساله های اصیل سیمینتال هلشتاین و تلیسه پرواری نروماده در وزنهای مختلف بامجوز رسم...

  • 09118669435

  • شهرستان بندر ترکمن
2019-11-07

برای قیمت تماس بگیرید

فروش گوساله سیمینتال هلشتاین فروش گوساله سیمینتال اصیل و هلشتاین درجه یک نر و ماده در وزن های مختلف جهت پروار بندی و ماد...

  • 09115178510

  • گرگان
2019-05-14
بالا