1تومان (توافقی)

فروش گاو و گوساله سیمینتال و هلشتاین فروش گاو و گوساله سیمینتال و هلشتاین با خلوص بالا و اوزان مختلف جهت پروار وداشتی با...

  • 09113705424

  • بندرترکمن
  • وضعیتبدون استفاده
  • گارانتي شامل نمیشود
2019-11-05
بالا