8آگهی های پیدا شده: بازنشانی جستجو
بر حسب نیاز بهترین آگهی ها را جستجو کنید.
فروش 20 راس تلیسه آبستن 7 ماهه هلشتاین
فروش 20 راس تلیسه آبستن 7 ماهه هلشتاین
مشاهده جزئیات

ارسال شده در: 2021-03-01

نوع آگهی: فروش یا ارائه

  • تهران میرداماد
فروش تلیسه گاومیش 7 ماهه آبستن
فروش تلیسه گاومیش 7 ماهه آبستن
مشاهده جزئیات

ارسال شده در: 2021-02-09

نوع آگهی: فروش یا ارائه

وضعیت: استفاده شده

  • میرداماد
فروش تلیسه آبستن 7 ماهه نژاد هتشتاین
فروش تلیسه آبستن 7 ماهه نژاد هتشتاین
مشاهده جزئیات

ارسال شده در: 2021-01-06

نوع آگهی: فروش یا ارائه

  • سمنان
فرش تلیسه آبستن 7 ماهه نژاد سمینتال
فرش تلیسه آبستن 7 ماهه نژاد سمینتال
مشاهده جزئیات

ارسال شده در: 2021-01-06

نوع آگهی: فروش یا ارائه

  • سمنان
فروش انواع گوساله پرواربندی
فروش انواع گوساله پرواربندی
مشاهده جزئیات

ارسال شده در: 2021-01-05

نوع آگهی: خرید یا تقاضا

وضعیت: بدون استفاده

  • قرینجیک
مرکز فروش گوساله های پرواری سمینتال وهولیشتاین دروزن های مختلف
مرکز فروش گوساله های پرواری سمینتال وهولیشتاین دروزن های مختلف
مشاهده جزئیات

ارسال شده در: 2020-08-11

نوع آگهی: فروش یا ارائه

وضعیت: استفاده شده

  • استان گلستان شهرستان ترکمن
فروش گاو و گوساله سیمینتال و هلشتاین
فروش گاو و گوساله سیمینتال و هلشتاین
مشاهده جزئیات

ارسال شده در: 2020-04-28

نوع آگهی: فروش یا ارائه

وضعیت: استفاده شده

  • بندرترکمن
فروش گاو وگوساله سیمینتال وهلشتاین
فروش گاو وگوساله سیمینتال وهلشتاین
مشاهده جزئیات

ارسال شده در: 2019-09-27

نوع آگهی: خرید یا تقاضا

وضعیت: بدون استفاده

  • ساحل
بالا